Jezik, znanje, kultura v Enajsti šoli v knjigarni

Programsko partnerstvo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in knjigarne Konzorcij


KDAJ: 1. 12. 2015 ob 11:00

KJE: Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana


Govorimo tuje jezike, a kaj vemo o jeziku? V državah Evropske unije najpogosteje uporabljamo angleščino, kar pa ni nenevarno dejanje, kajti prevlada angleščine je hkrati prevlada miselnih konceptov, norm, vrednot, rešitev, ki jih ta jezik ponuja. Angleščina je že postala jezik okolja, jezik, ki se ga tako tudi nezavedno učimo iz okolja. Še več, angleščina čedalje bolj postaja tudi jezik “brez natanko določenih tal”, podobna nekdanji lingvi franki, sporazumevalnemu jeziku arabsko govorečih beguncev, trgovcev, vojakov in žensk Sredozemlja, preden so se ti dokončno naselili v Rimskem cesarstvu in privzeli latinščino. Toda jezikov je veliko, čez šest tisoč in vsaka dva tedna “umre” kakšen jezik, če ni skrbi za to, da ga govorijo zanamci. Je obvladovanje maternega jezika pomembno za učenje tujih? Koga bogati medkulturnost? Na ta in druga vprašanja bodo iskali odgovore: dr. Matic Pavlič, jezikoslovec, Lučka Cizelj, prof. francoskega in španskega jezika, Lidija Bertoncelj, prof. angleškega jezika, ing. Andrej Šolar, študent UTŽO. Okroglo mizo bo moderirala dr. Dušana Findeisen. Več informacij v vabilu.

Vabljeni!