Mednarodni posvet Globalno povezovanje za razvoj sodobne podobe starosti

10. 4. 2018


»Dolgoživa družba je pridobitev in ne spodrsljaj razvoja«, pravi prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Temelj in cilj družbenega razvoja je družba, ki vključuje vse, ki upošteva potrebe in omogoča razvoj in tesno sodelovanje vseh generacij. Vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko delo sta neizogibna, če želimo, da se ljudje starajo dejavno, da družba napreduje. Za utrjevanje sodobne podobe starosti je potrebno povezovanje, tudi mednarodno.

Tako tudi tokratni mednarodni posvet mreže SUTŽO »Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti« pripravljamo v sodelovanju z Moiro Allan, predstavnico mreže Pass It On Network: A Global Exchange for Positive Ageing (Mreža »Predaj naprej: svetovna izmenjava za pozitivno staranje«) in drugimi mednarodnimi strokovnjaki.
Posvet sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Program
Prijave sprejema Petra Bališ: petra@balis.si