Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti


Za razvoj in utrjevanje sodobne podobe starosti potrebujemo tudi mednarodno povezovanje in temu je bil namenjen strokovni posvet mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 10. aprila 2018, ki so se ga udeležili tudi predstavniki organizacij izobraževanja starejših iz Avstrije, Francije in Hrvaške. Sodobna podoba starosti temelji na vseživljenjskem učenju in vseživljenjskem delu. O tem in še marsičem je teklo predavanje Moire Allan, predstavnice svetovne mreže Pass It On, na posvetu.

 

Več: https://www.youtube.com/watch?v=_ymcI7PGyw4