Andragoško društvo Morje


Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola
Associazione andragogica Morje
Universita per la terza eta Isola
Verdijeva ulica 1, P.p. 192
6310 Izola

Tatjana Kodarin, predsednica