Andragoško društvo Morje


Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola
Associazione andragogica Morje
Universita per la terza eta Isola
Ulica Giordana Bruna 6
6310 Izola

Mira Adler, predsednica