Strokovni posvet in 21. seja Sveta mreže
Trebnje, 29.11.2016