Strokovni posvet in 19. seja Sveta mreže Slovenske UTŽO