Jezik, znanje, kultura

Okrogla miza Slovenske univerze za tretje življenjske obdobje v Evropskem tednu jezikov.

9. 9. 2015

Na konferencah, v evropskih projektih, v medsebojni komunikaciji med pripadniki evropskih narodov uporabljamo angleščino. Skupaj s tem tujim jezikom pa usvarjamo tudi zanj značilne miselne koncepte in kulturo. Tedaj ni čudno, da nam je angleščina postala nekaj povsem domačega, da je meja med maternim in angleškim...


Ta svet je učenja vreden

Slavnostni uvod v novo študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.

9. 9. 2015

Glasbo in poezijo Terske doline (katere zavzeta ljubiteljica je bila profesorica Milena Kožuh) bodo med nas ponesli člani skupine Beneške korenine Evolution. Skupina je znana in uspešna v prostoru zamejskih Slovencev, pa tudi tostran meje. Sestavljajo jo šolani glasbeniki, med njimi Igor Černo, ki pravi, da »kultura mora...


Posebnosti izobraževanja starejših

26. 8. 2015

Z vstopom v tretje življenjsko obdobje se spremeni življenje starejših, struktura njihovega vsakdanjika, njihov položaj v družini in družbi. Starejši lahko in morajo ostati vključeni v družbo. Izobraževanje jim to omogoča, če mentorji razumejo značilnosti in posebnosti svojih starejših študentov ter njihove potrebe. V tretjem življenjskem obdobju postane študijska skupina hkrati tudi primarna socialna skupina, v kateri...