Enajsta šola v knjigarni

Pripovedi o mizah (predstavitev raziskovalne naloge študijske skupine Notranja oprema in kultura bivanja)

23. 1. 2020

V študijski skupini Notranja oprema in kultura bivanja na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje spoznavamo načine in oblike bivanja skozi različna zgodovinska obdobja. Posebej nas je zanimala miza in njen pomen v bivalnem okolju. Vsakdo med nami je izbral mizo iz svojega življenja, ob čemer so se razvile...


Z znanjem do dejavnega državljanstva

Prof. dr. Arne Marjan Mavčič: Ali poznamo ustavo in najvišje organe RS?

23. 1. 2020

Na predavanju bomo uvodoma spoznavali našo ustavo kot temeljni in najvišji splošni pravni akt države RS. Poglobili se bomo v nastanek ustave (temelj ustave je Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije) in se seznanili s tem, kdo ustavo sprejme, katera poglavja obsega ter kdaj in kako se...


Z znanjem do dejavnega državljanstva

Domen Savič: Zakaj potrebujemo medije?

23. 1. 2020

Mediji nas spremljajo na vsakem koraku; časopisi, radijske in televizijske postaje, svetovni splet. Vsebine je treba najprej prebrati in razumeti, da lažje odreagiramo na vse, kar se dogaja okoli nas. Včasih se nam zdi, da bi bilo boljše, če medijev ne bi bilo. Pa je to res? S predavateljem Domnom Savičem se bomo...


Podobe časa – marec 2020

Prof. Neva Šolinc: Kaj nam povedo imena?

22. 1. 2020

Verjetno ste si že kdaj zastavili vprašanje, od kod izvira ime mestnega predela, kjer živite ali če je vaš priimek kakorkoli povezan z imenom kraja, od koder izhajate. Na treh predavanjih, ki se bodo zvrstila tri srede zapored (11., 18. in 25. marec), bomo spoznavali izvor krajevnih imen in iz njih izhajajočih osebnih...


Z znanjem do dejavnega državljanstva

Prof. dr. Arne Mavčič: Kje in kako uveljavljamo svoje pravice na sodiščih?

22. 1. 2020

Na predavanju bomo spoznavali vrste sodišč v RS (splošna in specializirana), vlogo in pristojnosti posameznih sodišč, varstvo pravic pred Ustavnim sodiščem RS ter varstvo pravic pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in pred Sodiščem Evropske unije. Predavanje bo zajelo tudi vse temeljne oblike formalnih in...