Ljubljana in Ljubljančani

23. 7. 2019

Našo prestolnico so skozi zgodovino zaznamovali številni prebivalci, ki so v mestu pustili svoj pečat. Na izobraževalnih srečanjih bomo spoznavali njihovo življenje in delo ter tako skušali obuditi spomin na njihov prispevek k razvoju mesta. Program ni posvečen zgolj najbolj znanim Ljubljančanom, marveč tudi tistim bolj pozabljenim oziroma tistim, ki jih ne poznamo tako dobro, pa zato niso nič manj pomembni za razvoj našega mesta. V...


Etnologija: rituali, praznovanja, šege in navade

23. 7. 2019

Uvodoma se bomo seznanili s tem, kaj ritual pravzaprav je. Spoznavali bomo rituale življenjskega, delovnega in letnega cikla, religiozne rituale, politične rituale ipd. tako pri nas kakor v drugih družbenih skupinah. Primerjali bomo rituale pri nas v Sloveniji in drugod po svetu. Seznanili se bomo s teoretskimi in praktičnimi vidiki rituala. Spoznavali bomo tudi temeljne preučevalce ritualov, kot so Emile Durkheim, Arnold Van Gennep, James...


Razvijamo kognitivne spretnosti

12. 7. 2018

V družbi se vse bolj širi ozaveščenost in interes starejših za ohranjanje zdravja, ne zgolj fizičnega, marveč tudi za krepitev in razvijanje mentalnih oziroma kognitivnih spretnosti in sposobnosti. Program obsega razvijanje in urjenje pozornosti in koncentracije, urjenje spomina skozi različne mnemotehnike, razvijanje verbalnih in numeričnih sposobnosti, predelovanje informacij s poudarkom na logičnem sklepanju. Tovrstne vaje...


Umetniška fotografija

6. 7. 2018

Fotografija je čudovita dejavnost, ki posameznika popelje v ustvarjanje, raziskovanje, kakovostno preživljanje časa in druženje. Delo v študijski skupini bo potekalo deloma teoretično, predvsem pa praktično. Umetnost fotografiranja bomo spoznavali in raziskovali v različnih okoljih: v Botaničnem vrtu, parku Tivoli, živalskem vrtu, sprehodili se bomo po Plečnikovi Ljubljani in preučevali motive za fotografiranje. Učili se bomo o...


Slovenske umetnice

6. 7. 2018

V programu bomo spoznavali slovenske umetnike, ki so izstopali v okolju in času, v katerem so ustvarjali. S svojim neugnanim duhom so zaznamovali svoj čas in nas navdihujejo še danes. Seznanili se bomo z okoliščinami, v katerih so odraščali in nato ustvarjali ter se na zanimiv način srečali z njihovim navdihujočim delom. Letošnji program bomo posvetili Miri Mihelič in Mili Kačič, dvema izjemnima umetnicama, ki sta na literarnem...


1 2 3 9