Zgodovina in civilizacije Bližnjega vzhoda

4. 10. 2017

V programu bomo obravnavali Bližnji vzhod v obdobju Rima in Perzije ter njuno hitro in nepričakovano izgubo vpliva na Bližnjem vzhodu zaradi vzpona islama. Letošnja osrednja tema programa bo politični vzpon islama in preučevanje njegovih učinkov na kulturo in znanost. Iskali bomo vzroke za uspehe in za razcepe islama (šiiti, suniti) ter spoznavali korenine današnjega Bližnjega...


Zgodovina, kultura in umetnost Japonske

4. 10. 2017

V programu bomo obravnavali zgodovinski razvoj dogodkov po posameznih obdobjih, spoznavali pripadajoče umetniške stile in dela, posamezne religije, običaje in družbeno dinamiko časa. Tematski sklopi: Japonska zgodovinska obdobja od prazgodovinskega obdobja Jomon do današnjega obdobja Heisei. Razvoj japonskega jezika in pisave. Japonska literatura. Tradicionalna kultura: japonski rituali - čajni obred, ikebana, samurajski kodeks bushido,...


Rastlinstvo Slovenije (Flora Carniolica)

4. 10. 2017

V uvodnem delu programa bomo spoznali pregled slovenske botanike, osnove rastlinske morfologije in taksonomije, seznanili se bomo z redkimi, ogroženimi in zavarovanimi rastlinami v Sloveniji ter projektom Natura 2000, spoznali bomo endemično floro Slovenije. Po uvodu bomo spoznavali floro Slovenije po fitogeografskih območjih: submediteransko območje, dinarske visoke planote in podolja, preddinarski svet, subpanonsko območje, predalpsko...


Kitajska nekoč in danes

4. 10. 2017

V programu se seznanjamo s kitajsko zgodovino, kitajsko družbo in njeno kulturo, tradicionalni in sodobni način življenja Kitajcev. Spoznavamo kitajske prestolnice nekoč in danes, naravne in kulturne znamenitosti, slavne ženske like na Kitajskem, kitajsko arhitekturo, značilnosti kitajske kuhinje, skrb za zdravje in dobro počutje po kitajskih ljudskih nasvetih in tradicionalni kitajski medicini, kitajsko ljudsko umetnost, klasično in...


Ljubljana, moje mesto in svet okoli nas

25. 8. 2017

V programu bomo obravnavali Ljubljano, njena naselja in okolico ter bližnji in bolj oddaljen svet okoli nas. Obravnavane vsebine bomo analizirali na podlagi dostopnih statističnih, arhivskih in drugih uporabnih podatkov. Posebno pozornost bomo namenili tako imenovanim genetskim (DNK) študijam o izvoru prebivalstva Slovenije ter razložili postopke tovrstnih analiz in njihove zanimive ugotovitve. Analizirali bomo raznolike oblike sobivanja...