Ljubljana, moje mesto in svet okoli nas

25. 8. 2017

V programu bomo obravnavali Ljubljano, njena naselja in okolico ter bližnji in bolj oddaljen svet okoli nas. Obravnavane vsebine bomo analizirali na podlagi dostopnih statističnih, arhivskih in drugih uporabnih podatkov. Posebno pozornost bomo namenili tako imenovanim genetskim (DNK) študijam o izvoru prebivalstva Slovenije ter razložili postopke tovrstnih analiz in njihove zanimive ugotovitve. Analizirali bomo raznolike oblike sobivanja...


Etnologija

25. 8. 2017

V programu spoznavamo bogato in pestro etnološko dediščino slovenskih pokrajin, seznanjamo se z etnološkimi temami, raziskavami in etnologi, ki so se in se ukvarjajo z načinom življenja Slovencev ter razvijamo  pozitiven odnos do slovenske ljudske dediščine in ljudskega izročila. Namen programa je seznaniti udeležence o pomembnosti slovenske etnološke kulturne dediščine. Strokovna predavanja v predavalnici se prepletajo s terenskim...


Risanje in slikanje

22. 8. 2017

Uvodoma se bomo posvetili risbi, ki je osnova za vse nadaljnje slikarsko delo. Seznanili se bomo z risarskimi tehnikami in materiali (svinčnik, oglje, kreda in drugi materiali). Začeli bomo z risanjem posameznih likov oziroma predmetov. Znanje risanja krogle, valja in kvadra je pomembno, saj izhajajoč iz teh principov rišemo vse ostalo, vključno s portretom in človeškim telesom. Poznavanje likov je tudi osnova za proces učenja...


Medgeneracijska skupina za keramiko

22. 8. 2017

Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje odpiramo medgeneracijsko skupino keramike, v kateri bodo vnuki skupaj s svojimi babicami in dedki ustvarjali izdelke iz gline. Kot pravi arhitekti in gradbeniki bomo izdelovali hišice in prebivalce teh bivališč. Izbirali bomo med pravljičnim, literarnimi in filmskimi liki. Postali bomo kuharji, peki in slaščičarji: iz gline bomo izdelovali torte in tortice, kruhke, potičke in bombončke....


Življenje, ki se spreminja. Raziskovalno izobraževanje

22. 8. 2017

Program bomo začeli z razpravami o možnih temah, ki nas najbolj zanimajo in bi jih v programu želeli raziskovati. Na osnovi skupnih ugotovitev bomo določili raziskovalne teme, ki jih bomo v nadaljevanju nadgrajevali s kvalitativnimi metodološkimi pristopi (intervju, opazovanje, biografska metoda itn.). Z različnimi pristopi (kot npr. analiza dokumentov, filmov, avtobiografij, predavanja itn.) bomo poskušali ugotavljati, kako se nam...