Razvijamo kognitivne spretnosti

12. 7. 2018

V družbi se vse bolj širi ozaveščenost in interes starejših za ohranjanje zdravja, ne zgolj fizičnega, marveč tudi za krepitev in razvijanje mentalnih oziroma kognitivnih spretnosti in sposobnosti. Program obsega razvijanje in urjenje pozornosti in koncentracije, urjenje spomina skozi različne mnemotehnike, razvijanje verbalnih in numeričnih sposobnosti, predelovanje informacij s poudarkom na logičnem sklepanju. Tovrstne vaje...


Umetniška fotografija

6. 7. 2018

Fotografija je čudovita dejavnost, ki posameznika popelje v ustvarjanje, raziskovanje, kakovostno preživljanje časa in druženje. Delo v študijski skupini bo potekalo deloma teoretično, predvsem pa praktično. Umetnost fotografiranja bomo spoznavali in raziskovali v različnih okoljih: v Botaničnem vrtu, parku Tivoli, Živalskem vrtu, sprehodili se bomo po Plečnikovi Ljubljani in preučevali motive za fotografiranje. Učili se bomo o...


Slovenske likovne umetnice

6. 7. 2018

V programu bomo spoznavali slovenske umetnice, ki so izstopale v okolju in času, v katerem so ustvarjale. S svojim neugnanim duhom so zaznamovale svoj čas in nas navdihujejo še danes. Seznanili se bomo z okoliščinami, v katerih so odraščale in nato ustvarjale ter se na zanimiv način srečali z njihovim navdihujočim delom. Letošnji program bomo posvetili predvsem Almi Karlin (1889-1950) in Ivani Kobilca (1861-1926). Alma Karlin šele v...


Spoznavamo telo, spodbujamo gibanje

20. 6. 2018

Somatsko razumevanje telesa (Sôma je grška beseda za živo, zavestno telo) obravnava telo celostno. Ne razume ga zgolj kot »organizem«, marveč ga obravnava v vsej njegovi kompleksnosti v skladu z našim doživljanjem, samozavedanjem, pa tudi možnostjo spreminjanja. Program namenjamo vodeni telesno-somatska vadbi s praktičnimi predstavitvami posameznih vaj za izboljšanje gibljivosti, koordinacije, ravnotežja in vzdržljivosti. Vadbo bodo...


Babica in dedek za današnje čase

20. 6. 2018

Udeleženci programa bodo spoznali vlogo babice in dedka nekoč in danes in pomen vloge starih staršev v sodobni družini. Prepoznali bodo svoje doživljanje in odzivanje v vlogi starega starša, svoje poglede na vlogo starega starša, svoje želje in pričakovanja. Z družino imamo vsi številne in različne življenjske izkušnje, kljub temu pa včasih ne vemo, kako v zapletenih odnosih treh generacij ravnati. Zato je dobro, da izkušnje...