Ljubljana in Ljubljančani

23. 7. 2019

Našo prestolnico so skozi zgodovino zaznamovali številni prebivalci, ki so v mestu pustili svoj pečat. Na izobraževalnih srečanjih bomo spoznavali njihovo življenje in delo ter tako skušali obuditi spomin na njihov prispevek k razvoju mesta. Uvodoma se bomo vrnili nazaj v čas rimske Emone, nadaljevali s plemiško rodbino Spanheimov v srednji vek, pa preko ljubljanskega škofa Tomaža Hrena, članov Akademije operosorum (Academia...


Kulturna in socialna antropologija

23. 7. 2019

Kulturna in socialna antropologija skupaj z etnologijo sta vedi o človeških skupnostih in človeku kot družbenem bitju. Postajata vedno bolj zanimivi in uporabni vedi humanistike v sodobnem, globalnem in multikulturnem svetu. Kdo smo? Kakšne so oblike našega združevanja? Kaj nas povezuje in kaj razlikuje? To so le nekatera vprašanja, ki jih vedi naslavljata. Spoznavali bomo temeljne usmeritve (evolucionizem, funkcionalizem,...


Etnologija: rituali, praznovanja, šege in navade

23. 7. 2019

Uvodoma se bomo seznanili s tem, kaj ritual pravzaprav je. Spoznavali bomo rituale življenjskega, delovnega in letnega cikla, religiozne rituale, politične rituale ipd. tako pri nas kakor v drugih družbenih skupinah. Primerjali bomo rituale pri nas v Sloveniji in drugod po svetu. Seznanili se bomo s teoretskimi in praktičnimi vidiki rituala. Spoznavali bomo tudi temeljne preučevalce ritualov, kot so Emile Durkheim, Arnold Van Gennep, James...


Arheologija

20. 6. 2018

V programu nam bodo znanstveni sodelavci in predavatelji Slovenskega arheološkega društva približali različne vsebine s področja arheologije, skozi katere bomo spoznavali arheološko dediščino doma in po...


Ljubljana, moje mesto in svet okoli nas

25. 8. 2017

V programu bomo obravnavali Ljubljano, njena naselja in okolico ter bližnji in bolj oddaljen svet okoli nas. Obravnavane vsebine bomo analizirali na podlagi dostopnih statističnih, arhivskih in drugih uporabnih podatkov. Posebno pozornost bomo namenili tako imenovanim genetskim (DNK) študijam o izvoru prebivalstva Slovenije ter razložili postopke tovrstnih analiz in njihove zanimive ugotovitve. Analizirali bomo raznolike oblike sobivanja...


1 2 3 7