Spoznajmo svoje mesto


Namen programa je z raziskovalnim projektnim delom pridobiti interdisciplinarno znanje o kulturni dediščini našega mesta. Preučevali bomo Plečnikovo dediščino 20. stoletja na področju arhitekture, kiparstva in slikarstva v svetu in kako se je Plečnik odzival na napredek in novosti. Obravnavali bomo umetnostnozgodovinski razvoj človekovega ustvarjanja na področju romanske likovne umetnosti. Spremljali bomo aktualna dogajanja na področju umetnosti in kulture doma in po svetu – poročanje na izobraževalnih srečanjih. Ogledali si bomo Plečnikovo arhitekturo in urbanistično ureditev v Ljubljani ter aktualne razstave po mestu.