Človek in okolje


V programu obravnavamo širok nabor tem s področja biologije, kemije, fizike, medicine, ekologije in drugih ved. Pri obravnavi tem bomo posvetili največ pozornosti temu, kako iskati informacije in kako ovrednotiti resničnost teh informacij na znanstven način. Posvetili se bomo predvsem naslednjim vsebinam: sodobne oblike mobilnosti, pomen biodiverzitete za človeka in zakaj želimo iztrebiti komarje, kaj prinašajo roboti za družbo, pridelava hrane (bio, eko, organic …), odpadki in onesnaževanje, matične celice pri človeku, tedenske novice iz znanosti (kratki povzetki znanstvenih odkritij) in temam po izboru udeležencev programa. Program je namenjen spoznavanju znanstveno podprtih in preverjenih vsebin in prepoznavanju »nestrokovnih in nepreverjenih informacij«, zato bomo spodbujali kritično razmišljanje in kritičnost do informacij, ki jih prejemamo.