Z znanjem do dejavnega državljanstva

Prof. dr. Arne Marjan Mavčič: Ali poznamo ustavo in najvišje organe RS?


KDAJ: 26. 3. 2020 ob 16:00

KJE: Dvorana UTŽO, Poljanska cesta 6, Ljubljana


Na predavanju bomo uvodoma spoznavali našo ustavo kot temeljni in najvišji splošni pravni akt države RS. Poglobili se bomo v nastanek ustave (temelj ustave je Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije) in se seznanili s tem, kdo ustavo sprejme, katera poglavja obsega ter kdaj in kako se ustava lahko spremeni.

V nadaljevanju bomo spoznavali vlogo in pristojnosti najvišjih institutov v državi. Marsikdo zamenjuje vlogo Državnega zbora in Državnega sveta, morda ne razlikujemo med pristojnostmi Vlade RS in Državnega zbora RS, morda tudi ne poznamo dodobra pristojnosti Predsednika države in Predsednika Vlade RS. Spregovorili bomo tudi o vlogi instituta Varuha človekovih pravic, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča itd.

Predavatelj dr. Arne Marjan Mavčič je profesor za področje ustavnega prava, primerjalnega ustavnega prava in človekovih pravic na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in evropske študije.

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Udeležba v programu Z znanjem do dejavnega državljanstva je brezplačna.

PRIJAVE: UTŽO, Poljanska 6, tel. št.: 01 433 20 90, e-pošta: univerza3@siol.net

Lepo vabljeni!