Ljubljana_v_soju_luci

Voščilo


Triintrideset uspešnih let Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje je za nami. Že triintridesetič vam bomo zaželeli vse najboljše ob koncu starega in ob prelomu v novo leto, vam študentkam in študentom, mentoricam in mentorjem, animatoricam in animatorjem, prostovoljkam in prostovoljcem, sodelavkam in sodelavcem, vodjem 52-tih univerz po Sloveniji, sponzorjem, partnerskim ustanovam v Sloveniji in po svetu, vsem, prav vsem, ki si prizadevate za humanističen pogled na starost, staranje, starejše in izobraževanje. Že dolgo vemo, da je domala vse v naših rokah in da bo leto tudi tokrat tako dobro, kot ga bomo dobrega naredili.

Hvala vsem za zavzeto skupno prizadevanje.

Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica