Učenje, povezovanje, delovanje

4. letni posvet Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje o srebrni ekonomiji


KDAJ: 16. 5. 2019 ob 10:00

KJE: Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dvorana: Galerija 3


Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) pripravlja letni posvet o srebrni ekonomiji, četrti po vrsti. Posvet podpira prizadevanja SUTŽO za uveljavljanje koncepta srebrne ekonomije, ki naj upošteva vseživljenjsko izobraževanje in razvoj ter neomejene možnosti dela in delovanja (ne služb!) starejših.

Naše izhodišče je, da zahteva srebrna ekonomija celosten pristop, v katerem naj starejši sodelujejo s svojim izkustvenim znanjem, ki se je nabiralo v različnih vlogah na delovnem mestu in skozi življenje. Srebrna ekonomija naj pospešuje razvoj novih prožnih oblik učenja, ustvarjanja in delovanja starejših in omogoči, da družba upošteva njihove sposobnosti, znanje in izkušnje.

4. letni posvet SUTŽO o srebrni ekonomiji bo potekal v okviru Dnevov medgeneracijskega sožitja in Tedna vseživljenjskega učenja 2019.

Program posveta >>