Življenje, ki se spreminja. Raziskovalno izobraževanje


Program bomo začeli z razpravami o možnih temah, ki nas najbolj zanimajo in bi jih v programu želeli raziskovati. Na osnovi skupnih ugotovitev bomo določili raziskovalne teme, ki jih bomo v nadaljevanju nadgrajevali s kvalitativnimi metodološkimi pristopi (intervju, opazovanje, biografska metoda itn.).

Z različnimi pristopi (kot npr. analiza dokumentov, filmov, avtobiografij, predavanja itn.) bomo poskušali ugotavljati, kako se nam spreminja življenje. Na novo usvojeno znanje in pogledi v spreminjanje življenja nam bodo služili kot vodilo za ponovni premislek o tem, »kdo sem v svetu, ki se spreminja« in o spodbudah za novo delovanje ter spreminjanje sebe in skupnosti.