Zgodovina, kultura in umetnost Japonske


V programu bomo obravnavali zgodovinski razvoj dogodkov po posameznih obdobjih, spoznavali pripadajoče umetniške stile in dela, posamezne religije, običaje in družbeno dinamiko časa. Tematski sklopi: Japonska zgodovinska obdobja od prazgodovinskega obdobja Jomon do današnjega obdobja Heisei. Razvoj japonskega jezika in pisave. Japonska literatura. Tradicionalna kultura: japonski rituali – čajni obred, ikebana, samurajski kodeks bushido, poslovni svet ipd., tradicionalna oblačila – kimono. Japonski ljudski običaji, prazniki in festivali oz. matsuri. Tradicionalna japonska kuhinja. Japonska religija. Japonska umetnost – kaligrafija, lesorezi, ukyo-e, kinpaku, keramika, origami, antično lončarstvo, japonski vrtovi, bonsai, tradicionalna japonska glasba in glasbila, tradicionalno gledališče – nou, kyogen, kabuki ipd. Japonska arhitektura skozi zgodovinska obdobja. Popularna kultura: anime, mange, japonski kultni filmi.