Z znanjem do dejavnega in odgovornega državljanstva


Zaradi pravnega neznanja in nepoznavanja pristojnosti ustreznih institucij smo državljani pogosto prikrajšani za pravice, ki nam pripadajo. Pomanjkanje znanja in informacij nam onemogoča, da bi delovali kot aktivni in odgovorni državljani, ki znajo in zmorejo uresničevati svoje pravice in skrbijo za izpolnjevanje svojih dolžnosti. V programu bomo spoznavali ustanove, namenjene pravnemu varstvu državljanov, njihove pristojnosti ter različne vloge in obrazce za uveljavljanje svojih pravic. Podrobno bomo preučili socialne storitve za starejše. Spoznavali bomo primere dobrih praks na področju alternativnih oblik bivanja starejših doma in v tujini. Spoznali bomo različne druge institucije, pomembne za naše vsakodnevno delovanje. Del programa bo potekal v skladu z izraženimi interesi udeležencev programa.