Z znanjem do dejavnega in odgovornega državljanstva


Doslej smo verjeli, da so nam pravice dane, danes vemo, da si jih moramo pridobiti, jih zadržati. Toda kako? Zaradi pravnega neznanja in nepoznavanja pristojnosti ustreznih institucij smo državljani pogosto prikrajšani za pravice, ki nam pripadajo. Pomanjkanje znanja in informacij nam onemogoča, da bi delovali kot aktivni in odgovorni državljani, ki znajo in zmorejo uresničevati svoje pravice in skrbijo za izpolnjevanje svojih dolžnosti. Seznanili se bomo s socialnimi pravicami starejših, s postopki in z različnimi državnimi in evropskimi institucijami ter njihovimi pristojnostmi (Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Varuh človekovih pravic, Evropski parlament, Državni zbor, Državni svet, zavarovalnice, izvajalci socialnih storitev itd.). Spoznavali bomo različne vloge in obrazce za uveljavljanje pravic. Spoznali bomo primere dobrih praks na področju alternativnih oblik bivanja starejših doma in v tujini. Seznanili se bomo tudi s pravnimi osnovami pogodbe o preužitku in pogodbe o dedovanju, spoznali bomo institut brezplačne pravne pomoči, obiskali bomo Zvezo potrošnikov Slovenije in druge institucije, pomembne za naše delovanje. Izmenjavali bomo svoje izkušnje in se učili uporabljati pridobljeno znanje v vsakdanjih situacijah.