Vrtna umetnost in oblikovanje vrtov


V programu spoznavamo razvoj in pregled vrtnih stilov skozi zgodovinska obdobja različnih kultur, osnove arhitekturnega načrtovanja vrtov in rastne zahteve različnih rastlinskih vrst. V tem študijskem letu se bomo seznanili z zgodovinskim pregledom vrtne umetnosti (geobotanika, gen-centri kulturnih rastlin, rečne kulture, antični vrtovi – Sredozemlje in Bližnji vzhod, vrtovi vzhoda – dediščina islama, svilna pot in kitajska vrtna umetnost, japonski vrt, srednji vek – samostanski vrtovi; vrtnice in zeliščni vrtovi, renesansa in vrtovi Italije, barok – cesarski vrtovi Francije, Nemčije, angleški vrtovi – krajinsko gibanje, botanični vrtovi in arboretumi, sodobni vrtovi in urbani parki). Poglobili se bomo v načrtovanje vrta: geometrija vrta in značilnosti terena, lega, relief, vegetacija, tla in podnebne danosti, elementi vrtnega oblikovanja (kamen, les, keramika, rastline), izbor rastlin in rastne zahteve (tla – rastlina – podnebje), vrtna kompozicija. Posebej se bomo posvetili preučevanju flore v Sloveniji: naravna rastišča (habitati), gozdovi in drevesne vrste, travniške združbe.