Ustvarjamo vrtove


Spoznavanje teoretične in praktične uporabe osnovnih načel in prijemov pri oblikovanju vrtov. Prepoznavanje značilnosti odprtega prostora in njihovo analitično vrednotenje. Spoznavanje osnovne zasaditvene vzorce in načine uporabe rastlinskega gradiva. Spoznavanje gradbene materiale, njihovo uporabo in način kombiniranja.