Umetnostna zgodovina


V številnih programih spoznavamo zgodovino umetnosti skozi različna časovna obdobja, od prazgodovine do sodobnega časa, pregled umetnostnih zvrsti in stilnih obdobij, slovensko umetnostno dediščino, ikonografijo, simboliko v likovni umetnosti itd. Možen je vpis v različne programe na različnih lokacijah in v različnih terminih.