Umetnost pripovedovanja


Program Umetnost pripovedovanja namenjamo raziskovanju in spoznavanju različnih pristopov pri oblikovanju govorne interpretacije literarnih del glede na čas nastanka in oseben odnos pripovedovalca do izbranega umetnostnega besedila. Ob tem spoznavamo različne načine umetniške interpretacije, gojimo skrb za jezik in odnos do jezika ter razvijamo občutek za interpretacijo. V programu preučujemo izbrana literarna dela domače in svetovne književnosti skozi različne (osebne) načine govorne interpretacije. Pozornost posvečamo tudi sodobni literaturi. Z izborom novitet bomo raziskovali nove pristope k interpretaciji sodobnih literarnih del.