Umetnost pripovedovanja


Program Umetnost pripovedovanja namenjamo raziskovanju in spoznavanju različnih pristopov pri oblikovanju govorne interpretacije literarnih del, glede na čas nastanka in slušateljev oseben odnos do izbranega umetnostnega besedila. Ob tem spoznavamo različne načine umetniške interpretacije, gojimo skrb za jezik in odnos do jezika in razvijamo občutek za interpretacijo. V prvi polovici študijskega leta bomo naredili kratek pregled svetovne književnosti skozi različne (osebne) načine govorne interpretacije literarnega dela. V drugi polovici študijskega leta bo naša pozornost usmerjena v sodobno literaturo. Z izborom novitet bomo raziskovali nove pristope k interpretaciji sodobnih literarnih del.