Umetnost na Slovenskem


V programu bomo obravnavali umetnost 20. stoletja na Slovenskem. Za ljudi v tretjem življenjskem obdobju je moderna umetnost, če je ustrezno interpretirana ozoma predstavljena, izjemno zanimiva, saj je 20. stoletje pravzaprav “njihovo stoletje”. Kdo ne pozna slovenske moderne arhitekture – del Plečnika, Mušiča, Šubica in ostalih, mimo katerih hodimo vsak dan? Kdo še ni slišal za Miheliča, Kosa, Kregarja in druge slikarje? Kdo še ni bil v Trstu, kjer je delovala avantgarda – slovenski konstruktivizem s Černigojem na čelu? Kdo ne pozna Dolinarja in drugih kiparjev? Tem in drugim vsebinam iz umetnostnega obdobja med vojnama se bomo posvečali na predavanjih in “v živo”. Ikonografske tematike, ki so jih umetniki obravnavali v tem času, se nas bodo osebno dotaknile.