Umetnost na Slovenskem


Slovenija se ponaša z bogato slikarsko, kiparsko, arhitekturno in drugo umetnostno dediščino – gradovi, dvorci, cerkvami, samostani, zbirkami starejše umetnosti v muzejih in galerijah, sodobnimi likovnimi praksami in svetovno znanimi umetniki (Neue Slowenische Kunst, Zoran Mušič, Marjetica Potrč …). Študijski krožek je namenjen spoznavanju umetnosti na Slovenskem od prazgodovine do sodobnega časa. Posebej nas bodo zanimali umetnostni vrhunci v obdobjih gotike, baroka, 20. in 21. stoletja ter avtentične prvine v umetnosti na Slovenskem. Cilj programa je pridobiti znanje o temeljnih zvrsteh, obdobjih, umetnikih, gibanjih in umetniških delih na Slovenskem, spoznati posebnosti slovenske umetnosti in razviti zmožnost doživljanja in razumevanja slovenske umetnosti ter oblikovati pozitiven odnos do slovenske umetnostne dediščine.