Tradicionalna ljudstva sveta


V programu spoznavamo ljudstva sveta, ki še živijo na tradicionalen način. S spoznavanjem teh ljudstev bomo začeli v Sibiriji in nadaljevali v Ameriki. Poglobili se bomo v posebnosti njihove bivalne kulture, prehranjevalnih navad, različnih običajev in spoznavali tudi njihova široka duhovna obzorja. Ozrli se bomo v sfero njihovega umetniškega ustvarjanja (jamske poslikave, ritualne maske, oblačila ipd.), izražanje skozi ples in glasbo ter odstirali različne oblike verskih vzorcev (animizem, totemizem, politeizem itd.). Da bi bolje razumeli njihov način življenja, bomo spoznali njihovo zgodovino in okolje, v katerem živijo. Oboje je ključno za razumevanje njihovih današnjih tradicij in običajev.