Svetovne religije in verstva


V programu bomo spoznavali pretekla in sodobna verstva ter religije. Seznanili se bomo z obstoječimi viri za posamične religije. Poglobili se bomo v pomembne snovalce posamične religije, pogled na stvarjenje sveta, v verske vsebine in prakse (obredi in rituali), ikonografijo in pogled na onostranstvo. Verstvo ali religijo bomo umestili v čas in prostor ter poglobili snov s tedanjim miselnim okoljem in družbo (filozofija, literatura, pričevanje v likovni umetnosti) ter se posvetili odnosom med posameznimi religijami.