Svetovne religije in verstva


Namen programa je spoznati pretekla in sodobna verstva in religije. Seznanili se bomo z obstoječimi viri za posamične religije. Poglobili se bomo v pomembne snovalce posamične religije, pogled na stvarjenje sveta, v verske vsebine in prakse (obredi in rituali), ikonografijo in pogled na onostranstvo. Religijo bomo umestili v čas in prostor ter poglobili snov s tedanjim miselnim okoljem in družbo (filozofija, literatura, pričevanje v likovni umetnosti itd.) ter se posvetili odnosom med posameznimi religijami.