Spoznavanje glasbene umetnosti


V programu poglabljamo poznavanje in razumevanje klasične glasbe, spoznavamo razvoj glasbenih oblik in zvrsti ter značilnosti posameznih glasbenih obdobij in skladateljskih opusov, razvijamo zmožnosti analitičnega poslušanja glasbe, predvsem pa doživljamo veselje in izpolnitev (čutno, čustveno, kognitivno, duhovno) ob poslušanju mojstrovin klasične glasbe. V letošnjem študijskem letu bomo nadaljevali s pregledom razvoja glasbene umetnosti: pozni barok (1. polovica 18. stol.), predklasika, zgodnji klasicizem. Vsebina programa:  vokalno-inštrumentalne zvrsti: baročna opera v Franciji in Angliji, poznobaročna kantata in oratorij (Italija, Nemčija, Anglija); podrobnejši vpogled v nekatere opuse J. S. Bacha in njegovih sodobnikov; inštrumentalne zvrsti in oblike: začetki in razvoj simfonije do J. Haydna; žanri komorne glasbe; glasba visokega in poznega baroka na Slovenskem in dela slovenskih skladateljev; uglasbitve značilnih besedil in vsebin skozi stoletja (pomlad, nacionalna zavest …); pregled razvoja glasbil in z njimi povezanega repertoarja; podrobnejši vpogled v posamezna značilna glasbena dela kasnejših obdobij (izbrana opera, oratorij, balet, simfonija, koncert, komorni ciklus …).