Spoznavanje glasbene umetnosti


V programu poglabljamo poznavanje in razumevanje klasične glasbe, spoznavamo razvoj glasbenih oblik in zvrsti ter značilnosti posameznih glasbenih obdobij in skladateljskih opusov, razvijamo zmožnosti analitičnega poslušanja glasbe, predvsem pa doživljamo veselje in izpolnitev (čutno, čustveno, kognitivno, duhovno) ob poslušanju mojstrovin klasične glasbe. V letošnjem študijskem letu bomo nadaljevali s pregledom razvoja glasbene umetnosti  med leti 1750-1830. Spoznavali bomo uglasbitve značilnih besedil in vsebin skozi stoletja: npr. pomlad, nacionalna zavest … Poglobili se bomo v pregled razvoja glasbil in z njimi povezanega repertoarja. Pridobili bomo podrobnejši vpogled v posamezna značilna glasbena dela kasnejših obdobij (izbrana opera, oratorij, balet, simfonija, koncert, komorni ciklus …).