Spoznavanje glasbene umetnosti


V programu poglabljamo poznavanje in razumevanje klasične glasbe, spoznavamo razvoj glasbenih oblik in zvrsti ter značilnosti posameznih glasbenih obdobij in skladateljskih opusov, razvijamo zmožnosti analitičnega poslušanja glasbe, predvsem pa doživljamo veselje in izpolnitev (čutno, čustveno, kognitivno, duhovno) ob poslušanju mojstrovin klasične glasbe. V letošnjem študijskem letu bomo nadaljevali s pregledom razvoja glasbene umetnosti v zgodnjem in visokem baroku (17. stol.). Spoznavali bomo vokalno-inštrumentalne zvrsti: baročna opera (začetki, Monteverdi, Rim, Benetke, Neapelj, Lully, Purcell), oratorij (Italija, Nemčija), vokalni cerkveni koncert, kantata (cerkvena, posvetna), protestantska kantata; inštrumentalne zvrsti in oblike: sonata, glasba za glasbila s tipkami, koncert (concerto grosso, solistični koncert); portrete in opuse posameznih značilnih skladateljev in posebej glasbo 17. stol. na Slovenskem in dela slovenskih skladateljev.

Spoznavali bomo uglasbitve  značilnih besedil in vsebin skozi stoletja: npr. , pomlad, nacionalna zavest … Posvetili se bomo pregledu razvoja glasbil in z njimi povezanega repertoarja in pridobili podrobnejši vpogled v posamezna značilna glasbena dela kasnejših obdobij (izbrana opera, oratorij, balet, simfonija, koncert, komorni ciklus …).