Spoznavanje glasbene umetnosti


V programu poglabljamo poznavanje in razumevanje klasične glasbe, spoznavamo razvoj glasbenih oblik in zvrsti ter značilnosti posameznih glasbenih obdobij in skladateljskih opusov, razvijamo zmožnosti analitičnega poslušanja glasbe, predvsem pa doživljamo veselje in izpolnitev (čutno, čustveno, kognitivno, duhovno) ob poslušanju mojstrovin klasične glasbe. V letošnjem študijskem letu se bomo posvetili glasbeni umetnosti renesanse (15. in 16. stol.): nastanek renesančnega glasbenega jezika, okolje in značilnosti renesančne glasbe, burgundska šola, generacije franko-flamskih skladateljev, oblike duhovne in posvetne vokalne glasbe, rimska šola, beneška šola, nacionalne posebnosti, skladatelji in njihovi opusi (Dufay, Binchois, Ockeghem, Desprez, La Rue, Lasso, Palestrina, Victoria, Gallus, Willaert, Gabrieli, Monteverdi, Gesualdo … , francoski, angleški in nemški skladatelji), instrumentalna glasba. Spoznavali bomo portrete in opuse posameznih skladateljev, uglasbitve  značilnih besedil in vsebin skozi stoletja (npr. Te Deum, pomlad, Orfej …), pregled razvoja glasbil in z njimi povezanega repertoarja ter pridobili podrobnejši vpogled v posamezna značilna glasbena dela kasnejših obdobij (izbrana opera, oratorij, balet, simfonija, koncert …).