Spoznajmo svoje mesto in domovino


Namen programa je z raziskovalnim projektnim delom pridobiti interdisciplinarno znanje o kulturni dediščini našega mesta, razvijati umetnostnozgodovinsko opazovanje, analiziranje, primerjanje, sintetiziranje in vrednotenje ter slediti dnevnim dogajanjem na področju umetnosti in kulture. Program vsako leto posvetimo izbranim ustvarjalcem. To študijsko leto bomo spoznavali in preučevali ustvarjalni opus arhitekta Jožeta Plečnika in slikarke Mare Kraljeve. Poglobili se bomo tudi v likovno ustvarjanje v obdobju starokrščanske umetnosti. Študenti bodo skozi spoznavanje umetnin ugotavljali, kako se je likovno ustvarjanje razvijalo in napredovalo skozi obdobja. Izobraževalno delo v predavalnici se prepleta z raziskovanjem in ogledi na terenu.