Spoznajmo svoje mesto in domovino


Namen programa je z raziskovalnim projektnim delom pridobiti interdisciplinarno znanje o kulturni dediščini našega mesta, razvijati umetnostnozgodovinsko opazovanje, analiziranje, primerjanje, sintetiziranje in vrednotenje ter slediti dnevnim dogajanjem na področju umetnosti in kulture.  Program vsako leto posvetimo izbranemu ustvarjalcu (denimo Maksu Fabianiju, Jožetu Plečniku itd.) in se poglobimo v njegov ustvarjalni opus. Izobraževalno delo v predavalnici se prepleta z raziskovanjem in ogledi na terenu.