Slovenska in svetovna stavbna dediščina


Program namenjamo proučevanju različnih stavbnih in urbanističnih zasnov v slovenskem prostoru in po svetu. Poudarek bomo dali spoznavanju tehničnih pravil in zahtev za grajene konstrukcije ter stratigrafiji kamnitih zidanih konstrukcij. Preučevali bomo vpliv razvoja znanosti, umetnosti, komunikacij ter izmenjave znanja in dobrin itd. na stavbno dediščino. Obravnavali bomo izbrane teme s področja stavbne in druge nepremične kulturne dediščine po dogovoru s študenti. Program povezujemo in nadgrajujemo s študijskimi ogledi na terenu.