Slikarstvo


V programu bomo spoznavali osnove likovnega ustvarjanja in razvijali svoj lastni likovni izraz. Uvodoma se bomo seznanili z risarskimi tehnikami in materiali (svinčnik, oglje, kreda in drugi materiali). Preučevali bomo likovne prvine, kot so točka, linija, ploskev in prostor. Učili se bomo rabe vizirke in prenos motiva na likovni format. Spoznavali bomo osnove kompozicije in zakonitosti likovne perspektive. Posvetili se bomo senčenju, tonski risbi in slikanju, prepoznavanju modulacije oblik in barvnih tonov med belo in črno barvo. Uvajali se bomo v uporabo barv. Skozi analizo likovnih del bomo razvijali likovno gledanje in mišljenje ter razvijali estetska sodila v likovni umetnosti. Poleg skupinskega bomo namenili pozornost individualnemu delu – glede na znanje, potrebe in želje posameznika.