Risanje in slikanje


V programu se posvečamo osnovam risanja do slikanja v različnih tehnikah in motivih. Spoznavanje likovne teorije prepletamo s spoznavanjem različnih likovnih stilov in likovnega jezika. Člani skupine imajo zelo različno predznanje in različne aspiracije, zato program temelji na skupnih vsebinah, poudarek pa je na individualnem delu s posameznikom in razvijanju njegove individualnosti v likovnem izražanju. Člani skupine pod mentorskim vodstvom izbirajo poljubno motiviko kot tudi likovne tehnike. Mentor jim pri tem svetuje, jih vodi v likovnem ustvarjanju in skozi analizo njihovega likovnega procesa spodbuja razvoj umetniškega likovnega izraza posameznika.  Delo v skupini je tako preplet učenja drug od drugega, učenja novih slikarskih tehnik in izpopolnjevanja tehnik, ki smo jih že obravnavali v preteklih letih. Delo v predavalnici povezujemo s študijskimi obiski aktualnih likovnih razstav.

Različni programi in termini, različni mentorji.