Risanje in slikanje


Uvodoma se bomo posvetili risbi, ki je osnova za vse nadaljnje slikarsko delo. Seznanili se bomo z risarskimi tehnikami in materiali (svinčnik, oglje, kreda in drugi materiali). Začeli bomo z risanjem posameznih likov oziroma predmetov. Znanje risanja krogle, valja in kvadra je pomembno, saj izhajajoč iz teh principov rišemo vse ostalo, vključno s portretom in človeškim telesom. Poznavanje likov je tudi osnova za proces učenja modeliranja (senčenja). Preučevali bomo likovne prvine, kot so točka, linija, ploskev in prostor. Učili se bomo rabe vizirke in prenos motiva na likovni format. Spoznavali bomo osnove kompozicije in zakonitosti likovne perspektive. Posvetili se bomo senčenju, tonski risbi in slikanju, prepoznavanju modulacije oblik in barvnih tonov med belo in črno barvo. Uvajali se bomo v uporabo barv. Skozi analizo likovnih del bomo razvijali likovno gledanje in mišljenje ter lastni likovni izraz.

Različni programi in termini, različni mentorji.