Program za varovanje zdravja: zdravje in prehrana


V programu spoznavamo in primerjamo značilne jedi, kulturo in običaje prehranjevanja po svetu ter njihov vpliv na zdravje in dobro počutje. Spoznavali in primerjali bomo različne jedi in prehranjevanja navade v mediteranski deželah, Skandinaviji, deželah osrednje Evrope in Balkana ter deželah osrednje in jugovzhodne Azije.