Govor in komunikacijske veščine


Učenje govora in nastopanja v javnosti je intenziven proces spoznavanja lastnih izraznih potencialov, krepitev govorne in posledično celostne samopodobe in samozavesti. Namen izobraževanja je uriti se v razumevanju in interpretaciji izbranih besedil ter javnega govora (načrtovanega in spontanega govora). Oblike govora so odvisne od okoliščin in kontekstov. Vsak udeleženec si izbere besedilo, ki ga želi predstaviti. Vadimo tudi spontan govor in komuniciranje. Komuniciramo na vseh čutnih ravneh, saj smo ljudje čutna bitja. Komuniciramo tudi vizualno, zvočno in kinestetično. Študijsko leto bomo zaokrožili z javnim nastopom interpretacije umetniških besedil.