Od igre do predstave


Program je namenjen pridobivanju poglobljene izkušnje gledališča in igre. Učenje igre je intenziven proces spoznavanja samega sebe, svoje izraznosti in izraznih potencialov. Je krepitev govorne in celostne samopodobe. Boljša samozavest. V tem študijskem letu se bomo ukvarjali z bivanjem lika na odru. Spoznavali bomo čustvene in čutne vsebine igre. Poglobili se bomo v razumevanje tega, kaj je lik, kaj je predstava, kako deluje lik na odru in kaj so čustvene vsebine in nadomestki čustev. Razvijali in krepili bomo skupnostni duh na odru, saj je usklajenost in soodvisnost igralcev pomemben dejavnik uspešne predstave. Skupina sprejme nove člane, ki so prilagodljivi, ki že imajo nekaj izkušenj z javnim govorom in nastopanjem ter z delom v timu.