Naravno vrtnarjenje


Spoznavali bomo značilnosti in prednosti naravnega vrtnarjenja ter načine in metode naravnega vrtnarjenja. Poglobili se bomo v pridelavo in vzgojo vrtnin, grmovnic, drevnin, jagodičja, zelišč, cvetlic itd. Spoznavali bomo varstvo rastlin, plevele, škodljivce in bolezni rastlin. Naučili se bomo pridelati svoja semena. Namen programa je, da se usposobimo za samostojno praktično delo v vrtu.