Naravno vrtnarjenje


Spoznavanje značilnosti in prednosti naravnega vrtnarjenja, načinov in metod naravnega vrtnarjenja. V teoriji in praksi se bomo učili, kako pripraviti gredice, pomen tal in talnih organizmov za uspešno naravno vrtnarjenje, gnojenje v naravnem vrtu, značilnosti gojenja sadik, zelenjadnic, zdravilnih zelišč in začimb. Spoznali bomo pomen zastirke na vrtu, pomen kolobarjenja in mešanih posevkov. V programu se usposabljamo za samostojno praktično delo v vrtu.