Narava – znana neznanka


Oktobra 2016 v Prirodoslovnem muzeju Slovenije odpiramo razstavo Naše malo veliko morje. Zato se bomo v tem študijskem letu posvetili morju in ostalim mokriščem, tako na pragu našega mesta (Ljubljansko barje), v drugih delih Slovenije, kot tudi po svetu. Govorili bomo o življenjskih razmerah in raznolikosti življenja v morjih, rekah, jezerih, močvirjih, podzemnih vodah, na poplavnih travnikih, v mlakah, pa tudi v lužah na pragu gozda. Čudili se bomo trdoživosti življenja in neverjetnim prilagoditvam organizmov na svoje okolje. Poleg mentorice bodo predavali strokovni sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so priznani strokovnjaki s področij geologije, paleontologije, botanike in zoologije.