Narava – znana neznanka: skrivnostni Kras


V študijskem letu 2017/2018 bomo spoznavali Kras in kraške pojave, tako matični Kras in kras drugje po svetu. Seznanili se bomo z vzroki in pogoji za nastanek krasa, načinom nastanka različnih kraških pojavov in raznolikimi življenjskimi pogoji v različnih kraških ekosistemih. Spoznavali bomo tam živeče organizme in se čudili njihovim prilagoditvam na ekstremne življenjske pogoje, neustavljivi moči narave in neuničljivosti življenja. Preučevali bomo ranljivost in ogroženost kraških ekosistemov. Obiskali bomo več ustanov, ki predstavljajo to tematiko (Muzej krasa v Postojni, Ekomuzej presihajočih pivških jezer, Muzej Cerkniškega jezera – Jezerski hram …) in si na terenu ogledali nekatere kraške pojave. Namen programa je tudi razvijati zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja, razumeti človekovo odvisnost in povezanost z naravo ter gojiti spoštljiv odnos do narave.