Narava – znana neznanka: voda


V letošnjem študijskem letu se bomo posvetili vodi: vodi kot viru življenja, vlogi vode v ekosistemih, kroženju vode v naravi, posebno pozornost pa bomo posvetili slovenskim, evropskim in svetovnim rekam. Spoznavali bomo različne vodne živali, njihove prilagoditve, povezanost rastlin z vodo, vpliv vode na oblikovanje površja ter življenje ljudi. Kot v preteklih letih bodo tudi letos člani skupine predlagali in izbrali različne zanimivosti, povezane z obravnavano temo in jih predstavili v skupini. Na podlagi teh prispevkov bomo ob zaključku študijskega leta pripravili priložnostno razstavo.