Narava – znana neznanka


Program posvečamo spoznavanju različnih oblik življenja v različnih življenjskih okoljih (srednjeevropski gozdovi, tundra, tajga, puščava, voda, v zraku …) ter različnih zanimivih prilagoditev rastlin, živali in drugih organizmov na življenjske razmere v teh okoljih. Ta osnovna tema se vseskozi prepleta tudi s človekovim vplivom na naravo in posledicami prekomernega izkoriščanja naravnih virov ter opozarjanjem na potrebo po sonaravnem bivanju človeka na tem planetu. Predavanja, skupinsko delo in delo v parih popestrimo s študijskimi izleti v naravo in obiskom različnih naravoslovnih ustanov (živalski vrtovi, botanični vrtovi, muzeji ipd.).

Udeleženci tako skozi leta spoznajo več različnih svetovnih biotopov, živali, rastlin in druge organizme, ki živijo v teh biotopih. Spoznavajo prilagoditve živali, rastlin in drugih organizmov na specifične življenjske razmere, razvijajo zavedanje o človekovi odvisnosti od narave in spoštljiv odnos do narave. Študijsko leto zaokrožimo s tematsko razstavo v prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije.