Misleče telo: program za razumevanje telesa z gibalno-somatskimi vajami


Somatsko razumevanje telesa (Sôma, grško živo, zavedajoče se telo) obravnava telo celostno. Somatsko izobraževanje je disciplina, ki temelji na metodah učenja zavedanja telesa, ki se giblje v prostoru. Telesa ne razume zgolj kot »organizem«, marveč kot mesto doživljanja, zavedanja in spreminjanja samega sebe. Program je namenjen vajam za boljšanje gibljivosti, koordinacije, ravnotežja in vzdržljivosti ter razumevanju telesa. Vadbo spremlja teoretska razlaga delovanja posameznih somatskih tehnik, njihovega vpliva na telo in duha (fiziološki, psihološki in sociološki vidiki telesa). Program zajema osnove sproščenega dihanja, osnove sproščanja in boljšanja psihofizičnega počutja. Gre za proces izobraževanja in osebnostne rasti (več znanja, več spretnosti, spremenjena stališča). Študenti se učijo opazovati telo, kako deluje, učijo pa se tudi odnosa do sebe. Program boljša odzivnost in spontano odzivnost telesa. Obravnava tudi držo telesa in vzorce obnašanja, povezane z gibanjem, dojemanjem in identiteto telesa.