Medsebojni odnosi in sporazumevanje


»Od vseh mojih otrok si ti Peter najbolj človeški,« mu je dejal oče na smrtni postelji. Kako je ta zapoved vplivala na Petrove odločitve? Pustil je za seboj delo zdravnika, ker se mu je zdelo, da ni dovolj »človečen«, šel med raziskovalce, da ne bi naredil napak v odnosih z bolniki. Janez je šel študirat tisto, kar so študirali njegovi prijatelji. Zakaj? Ker mu je umrla mama, ko mu je bilo pet let, ker je njihov dom pogorel, ker je oče zbolel in to ga je naredilo negotovega. Ni želel zgubiti še prijateljev, zato  je mislil, da mora študirali, kar študirajo oni. Zakaj se Sanja umika, zakaj nič ne reče? Svoje obnašanje in obnašanje drugih razumemo le, če poznamo psihološka gibala v ozadju. Študijski krožek ni namenjen psihoterapiji, marveč obvladovanju in uporabi sistema analize medsebojnih odnosov.