Tradicionalna ljudstva sveta


Letos bomo pozornost posvetili ljudstvom osrednje in južne Azije ter Daljnemu vzhodu. Podali se bomo tudi na brezkončni Pacifik in si ogledali življenje Polinezijcev. Poglobili se bomo v posebnosti njihove bivalne kulture, prehranjevalnih navad, različnih običajev in spoznavali tudi široka duhovna obzorja obravnavanih ljudstev. Ozrli se bomo v sfero njihovega umetniškega ustvarjanja (jamske poslikave, ritualne maske, oblačila ipd.), izražanja skozi ples in glasbo ter odstirali različne oblike verskih vzorcev (animizem, totemizem, politeizem itd.). Da bi bolje razumeli način življenja ljudstev, bomo spoznali njihovo zgodovino in okolje, v katerem živijo. Oboje je ključno za razumevanje njihovih današnjih tradicij in običajev. Na žalost se bomo večkrat srečali tudi s predsodki, rasizmom in posledicami kolonializma ter podobnimi zablodami, ki so zagrenile življenje številnim ljudstvom sveta. Ogledali si bomo tudi kratke dokumentarne filme, ki nam pričarajo barve, zvoke in obraze ljudi, ki živijo na nekoliko drugačen način.