Svet okoli nas


Program namenjamo spoznavanju, razumevanju in razvijanju kritičnega vrednotenja aktualnih dogajanj v Ljubljani, Sloveniji in po svetu. Spoznavali bomo zakonitosti, ki vodijo oblikovanje naše realnosti in vsakdanjega življenja. Razvijali bomo zavedanje pomena Ljubljane za nas, za širšo okolico in kot potencialno regionalno središče tudi za sosednje pokrajine.

Obravnavali bomo stalne kazalce razvoja, spremljali trende v upokojevanju, spreminjajočo se višino pokojnin in vprašanja o prenosu znanja in izkušenj na mlajše generacije. Odkrivali bomo vzroke za konflikte na Bližnjem vzhodu in jih postavljali v kontekst s povečanimi prisilnimi in drugimi oblikami migracij ter vojnami, ki divjajo na tem območju. Posvečali se bomo vprašanjem družbene neenakosti. Spremljali bomo razvoj inovacij na področju zelenih tehnologij in ekološkega razvoja. Del programa se bo odvijal v skladu s predlogi vsebin udeležencev programa.