Ljubljana in Ljubljančani


Našo prestolnico so skozi zgodovino zaznamovali številni prebivalci, ki so v mestu pustili svoj pečat. Na izobraževalnih srečanjih bomo spoznavali njihovo življenje in delo ter tako skušali obuditi spomin na njihov prispevek k razvoju mesta. Uvodoma se bomo vrnili nazaj v čas rimske Emone, nadaljevali s plemiško rodbino Spanheimov v srednjem veku, pa preko ljubljanskega škofa Tomaža Hrena, članov Akademije operosorum (Academia operosorum Labacensium) do so-oblikovalcev bližnje preteklosti našega mesta. Pri osebah iz starejšega obdobja (do 19. stol.) se bomo bolj obširno seznanili tudi z družbeno-zgodovinskimi okoliščinami, v katerih so živeli. Program ni posvečen zgolj najbolj znanim Ljubljančanom, marveč tudi tistim bolj pozabljenim oziroma tistim, ki jih ne poznamo tako dobro, pa zato niso nič manj pomembni za razvoj našega mesta.