Latinski jezik in kultura


Študenti spoznavajo izvor Rimljanov in njihovega jezika, seznanijo se s kratko rimsko zgodovino, naučijo se izgovarjati latinske besede in brati latinska besedila ter spoznavajo osnovne slovnične strukture. Odkrijejo nove latinske napise v domačem okolju in jih znajo prevesti. Spoznajo izvor tujk (iz latinščine). V programu pridobivajo znanje za poznavanje mitoloških zgodb in rimske zgodovine ter kulture. Seznanijo se z zgodovino Rimljanov na Slovenskem in arheološkimi ostanki iz rimskega časa na naših tleh.