Književnost


V programu se seznanjamo s kulturnimi dogodki v slovenskem in širšem prostoru ter aktualnimi temami na literarnem področju doma in po svetu. Obravnavamo izbrana literarna dela slovenske in svetovne književnosti. Podrobnejša obravnava zajema predstavitev avtorja in obdobja, vsebine dela, umeščanje v širši časovni okvir in družbeni kontekst, literarno teoretsko obravnavo – zgradba, osebe, teme, motivi, primerjavo z drugimi deli, prebiranje odlomkov. Študenti  lahko po želji izbrano literarno delo predstavijo v obliki samostojnega prispevka / povzetka / analize. Namen programa je poglobiti védenje o izbrani literarni temi in ustvarjati možnosti vživljanja v posameznikovo usodo prek literarnega junaka ter odstirati duh časa. Prek sveta literature bodo lahko študenti znova ali na novo razmišljali o vedno aktualnih temah in iskali odgovore na različna vprašanja v svetu literature in zunaj nje.