Igra – predstava


V programu spoznavamo, kaj je igra, kako se vživeti v vlogo, kako lahko svoje življenjske izkušnje posodimo likom in jih s ščepcem domišljije oživimo, da postanejo resnični. Udeleženci programa razvijajo in krepijo: čutni in čustveni spomin ter njuno prevajanje v vlogo, sposobnost kontinuiranega bivanja v vlogi, dojemanje okolja in odnosov preko čutno/čustveno/miselnega ustroja lika, prepoznavanje vloge arhetipov v vsakdanjem življenju in za potrebe igre vlog, jasno in zanimivo branje ter govor, smiselno interpretacijo besedil.