Geografija


Udeleženci izobraževalnih programov za geografijo se seznanjajo z geografijo kot znanostjo, njenim predmetom raziskovanja in metodološkimi okviri. Spoznavajo osnovne zakonitosti posamezne pokrajinske prvine na planetu in njihovega medsebojnega součinkovanja. Programi zajemajo poglavja iz obče geografije kot tudi namembno spoznavanje fizične (naravne) in družbene  geografije Slovenije, Evrope in sveta.