Geografija (slovenska, svetovna)


Študenti pridobijo v programih geografije poglobljen in celosten vpogled v geografske procese, ki oblikujejo naravo in družbo. Svoje znanje bodo razširili in med seboj smiselno prepletli in povezali, s čimer bodo pridobili celovitejše vedenje o geografiji in vsem, kar nas obdaja. Glavni cilj programa je vdahniti geografiji dušo in jo narediti zanimivo, privlačno in predvsem uporabno v vsakdanjem življenju.  V programih geografije študenti sistematično spoznavajo geografijo slovenskih pokrajin in krajev, tudi v zamejstvu ter geografijo tujih dežel – z namenom, da se usposobijo za geografsko opazovanje in raziskovanje ter geografskih primerjave.