Etnologija Ljubljane, muzeji Slovenije


Skupina je v predavalnici zgolj vsak prvi četrtek v mesecu, sicer potekajo izobraževalna srečanja v spoznavanju in preučevanju etnologije na terenu. Svoje življenje bolje razumemo in plemenitimo, če bolje poznamo življenje drugih. Tema: etnološko raziskovanje načina življenja Slovencev, Ljubljančanov. Osveščanje udeležencev o bogatosti in pomembnosti slovenske etnološke kulturne dediščine ter predstavitev dela slovenskih etnologov in situ. Vsebina programa se prvenstveno navezuje na življenje Ljubljančanov, a jo bomo z obiski različnih muzejev po Sloveniji primerjali z življenjem drugod po domovini. Ob predavanjih bodo potekali obiski izbranih ustanov in posameznikov v Ljubljani, predavanja gostujočih sodelavcev na terenu in na strokovnih ekskurzijah po Sloveniji. V goste bomo povabili več slovenskih etnologov (dr. Marijo Makarovič, dr. Mojco Ravnik, Tanjo Tomažič, dr. Gorazda Makaroviča, prof. dr. Slavka Kremenška in druge), s katerimi bomo na terenu spoznavali njihovo etnološko raziskovanje. Na obiskih nacionalnih muzejev si bomo ogledali stalne razstave o zgodovini in etnologiji Slovencev. Načrtujemo obisk Porabja in porabskih Slovencev, Šmartnega v Brdih, Škofjo Loko s Poljansko dolino, Pomorski muzej Sergeja Mašera in druge.