Slovenska etnologija in muzeji


Skupina je v predavalnici zgolj vsako prvo izobraževalno srečanje v mesecu, ko poteka strokovno predavanje na temo način življenja Slovencev, ki ga izvede mentorica ali gostujoči predavatelji – etnologi (teme: ljudska glasba, ljudski plesi, življenje v primestnih območjih Ljubljane, tuje etnične skupine v Ljubljani, begunstvo, ljudsko zdravilstvo, etnografski film, ljudska umetnost). Sicer pa poteka spoznavanje in preučevanje etnologije na terenu. Enkrat mesečno se odvije obisk izbrane ustanove v Ljubljani (obiskali bomo Tehniški muzej Bistra, Slovenski šolski muzej, Filmski arhiv itd.). Enkrat na mesec poteka celodnevna strokovna ekskurzija: obiskali bomo Belo krajino, Pokrajinski muzej Celje in Steklarno Rogaška, Antonov rov v Idriji in bolnico Franja, Dolenjski muzej v Novem mestu in lončarje v okolici, Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači in Muzej krasa v Postojni, Tolminski muzej, Muzej mlekarne Planika in Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu, Koroški pokrajinski muzej in Rojstno hišo Huga Wolfa v Slovenj Gradcu. Letni program bomo zaokrožili z ekskurzijo v Rezijo.