Dom, kultura bivanja, oprema in prenova


Program je namenjen spoznavanju sodobne bivalne kulture in bivalnih trendov, prepoznavanju lastnih želja in potreb v bivalnem okolju, spoznavanju osnovnih metod za načrtovanje notranje opreme, razvijanju estetskih meril, kritičnosti, analitičnosti in odnosa do bivalne kulturne dediščine. Skozi analizo posameznih primerov se bomo učili, kako opremiti bivalni prostor uporabno, estetsko in okolju prijazno. Iskali bomo odgovore na vprašanje, ali vemo, kaj hočemo in kaj potrebujemo v prostoru? Spoznavali bomo bivalno kulturo skozi zgodovino: stari vek, antika, srednji vek, oživitev v renesansi in naslednjih obdobjih, viktorijanska doba v Veliki Britaniji, prelom stoletja, art nouveau, modernizem – art deco. Preučevali bomo opremljanje s stilnim pohištvom, japonsko hišo, bivalno kulturo po 2. sv. vojni itd.  Še posebej nas bo zanimala kompozicija v prostoru ter občutljivost za prostor in zaznavanje. Obiskali bomo zanimive razstave, pohištveni sejem na Gospodarskem razstavišču in druge tematske dogodke v povezavi z vsebino programa.