Notranja oprema in kultura bivanja


Program je namenjen spoznavanju sodobne bivalne kulture in bivalnih trendov, prepoznavanju lastnih želja in potreb v bivalnem okolju, spoznavanju osnovnih metod za načrtovanje notranje opreme, razvijanju estetskih meril, kritičnosti, analitičnosti in odnosa do bivalne kulturne dediščine. Skozi analizo posameznih primerov se bomo učili, kako opremiti bivalni prostor uporabno, estetsko in okolju prijazno. Iskali bomo odgovore na vprašanje, ali vemo, kaj hočemo in kaj potrebujemo v prostoru. Posvetili se bomo naslednjim izbranim temam: Pristopi k snovanju notranjega prostora, notranja arhitektura, zlata pravila pristopov. Kompozicija v prostoru. Občutljivost za prostor in oblikovanje. Vse o barvah v prostoru in njihovem vplivu na človeka. Svetloba v notranji arhitekturi in opremljanju. Urbani prostor in stanovanjska kultura. Problemi bivanja starejših v neprilagojeni arhitekturi in v urbanem okolju.