Dom, kultura bivanja, oprema in prenova


Program je namenjen spoznavanju sodobne bivalne kulture in bivalnih trendov, prepoznavanju lastnih želja in potreb v bivalnem okolju, spoznavanju osnovnih metod za načrtovanje notranje opreme, razvijanju estetskih meril, kritičnosti, analitičnosti in odnosa do bivalne kulturne dediščine. Skozi analizo posameznih primerov se bomo učili, kako opremiti bivalni prostor uporabno, estetsko in okolju prijazno. Spoznavali bomo bivalno kulturo skozi zgodovino, vse od primerov iz antike, kulture bivanja v 20. stoletju do današnjih dni. Iskali bomo odgovore na vprašanja, ali poznamo in znamo ceniti našo bivanjsko kulturno dediščino, prostore, opremo. Preučevali bomo sodobne pristope in načela pri zasnovi, oblikovanju in opremi prostora ter spoznanja aplicirali na svoje potrebe in želje.