Človek in okolje: vplivi okolja na razvoj človeka


Uvodoma se bomo posvetili zadnjim znanstvenim dognanjem o nastanku vesolja.  Obravnavali bomo veliki pok in preučili moderne teorije o nastanku sveta. V nadaljevanju bomo spoznavali, kako nastane življenje, kako se spreminja neživo okolje, skupaj  bomo raziskali možnosti za nastanek življenja iz neživega sveta. Iskali bomo odgovore na vprašanje, zakaj je življenje tako raznoliko in kaj vse lahko obstaja v živem svetu, kateri so mehanizmi evolucije.  Preučevali bomo drevo življenja in evolucijo (virusi, bakterije, živali, rastline … ). Del vsebin bomo namenili izbranim temam glede na interese udeležencev programa.