Človek in okolje


Uvod v tematiko prehranjevanja, spoznavanje delovanja okolja in organizmov in prepletenosti vseh organizmov planeta. Kaj rastline in živali, ki jih gojimo za prehrano, potrebujejo za rast in zdravje. Zakaj mi potrebujemo raznoliko prehrano. Pogovarjali se bomo o škodljivosti nekaterih prehranjevalnih navad in kaj jih dela škodljive. Naučili se bomo, zakaj so različne snovi v prehrani nujno potrebne in spoznali, od kod izvirajo. Program je namenjen razvoju kritičnega razmišljanja o zanesljivosti informacij in virov informacij o dogajanju v okolju in vplivu človeka na okolje.