Človek in okolje: ura za znanost


V letošnjem študijskem letu se bomo dotaknili širokega nabora tem, ki bodo pokrivale čim širši spekter področij od biologije, kemije, do fizike. Pri obravnavi tem bomo posvetili največ pozornosti temu, kako iskati informacije in kako ovrednotiti resničnost teh informacij na znanstven način. Nekaj primerov: Kako znanost preverja, kaj je res? Vpliv lune na življenje na zemlji? Ima luna res kak vpliv? Delovanje vulkanov. Kvalitetna prehrana. Kaj so primerne diete? Delovanje zdravilnih zelišč. Moderna medicina. Ne smemo se je bati. Program je namenjen spoznavanju znanstveno podprtih in preverjenih vsebin in prepoznavanju »nestrokovnih in nepreverjenih informacij«, zato bomo spodbujali kritično razmišljanje in kritičnost do informacij, ki jih prejemamo. Na začetku študijskega leta izberemo temo, o kateri bomo skupaj naredili raziskavo.